In het kader van onze dienstverlening legt Accept People Services B.V. gegevens vast. Als u persoonlijke gegevens overdraagt aan Accept People Services B.V. dan geeft u ons daarmee toestemming om deze te gebruiken. Persoonlijke gegevens van klanten, werkzoekenden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Hoe gaan we met uw gegevens om?
Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om (uitzend)werk voor u te vinden, een vacature te vervullen, of om contact met u op te nemen. Mocht u dit niet meer op prijs stellen kunt u dit op ieder moment melden.

Wij kunnen uw gegevens ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde derden met als doen (uitzend)werk te vinden, een vacature te vervullen, of om contact met u op te nemen. Mocht u dit niet meer op prijs stellen kunt u dit op ieder moment melden.

U kunt inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die Accept People Services B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Neem hiervoor contact op met Accept People Services B.V..

Registratie van anonieme surfgegevens
Op de website van Accept People Services B.V. worden algemene bezoekgegevens en IP-adressen bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inhoud en inrichting van de website te optimaliseren en voor het opstellen van analyses en rapportages.